Svensk Fond & Försäkring 

Välkomna till oss

Vi är nu medlemmar i Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster.
 
I dag är vi cirka 180 rådgivare på fler än 37 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.