Svensk Fond & Försäkring 

Välkomna till oss

Vi är medlemmar i Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster.
 
I dag är vi drygt 200 rådgivare på fler än 40 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.