Svensk Fond & Försäkring 

Välkomna till oss

Vi är medlemmar i Tydliga

Tydliga tillhör Free Brooker Group och är en aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster.
 
I dag är vi drygt 240 rådgivare på fler än 40 orter runt om i Sverige.
Som fristående aktör väljer vi från hela marknadens utbud av försäkringar, pensioner och placeringar.

Läs mer härKontakt

Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB

Västra Skepparbacken 18
722 11 Västerås

070 265 40 30 (Mats)
070 365 40 70 (Bob)