Avesta

26.09.2016 13:33

SHC Avesta AB (PUBL) behöver låna pengar till att bygga 35st hyresrättslägenheter i centrala Avesta. Obligationen löper på 1 år och betalar 10% i ränta per år. Boverket har lämnat en prel. kreditgaranti till bolaget, vilket innebär att de tror på projektet. Bolaget ställer ytterligare säkerheter i form av både aktiepant i sig själva och dessutom finns en borgen mot moderbolaget ifall då ränta uteblir. Avesta är en kommun med både tillväxt och bostadsbrist.

Här kan du läsa lite mer