Olika fondportföljer

18.03.2015 09:39

Eftersom många upplever det komplicerat att välja rätt fonder har vi tagit fram fyra olika fondportföljer med olika riskklasser. Dessa portföljer passar utmärkt i ISK 

Det finns sju st olika risknivåer där 1 är lägst och 7 är högst. Våra fondportföljer är i riskgrupp 2-5, där tvåan är ett bra alternativ till att ha pengarna på banken.

Nedan visas hur avkastningen varit fram till 2015-03-17. Varje fondportfölj innehåller mellan 7-8 olika fonder för att få en bra riskspridning.

Risk 2

Risk 3

Risk 4

Risk 5

 

Kurvan nedan visar även de underliggande fonderna i Risk 5. Den grova blå visar hur portföljen gått

Kontakta oss så hjälper vi dig