TryggHem. Företagsobligation

26.09.2016 13:15

Fyra års löptid och en ränta på 10,5 % som utbetalas kvartalsvis 

Läs den kortfattade versionen här eller den längre