Mats Julle
070 265 40 30
 mats@svenskfond.com 

 Arbetat med personförsäkringar och placeringar sedan 1991. Swedsec licens

Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB är anknutna till Nord Fondkommission

Bob Pettersson
070 365 40 70
bob@svenskfond.com

Arbetat med personförsäkringar och placeringar sedan 2000. Swedsec licens