Branschinitiativ för enkel och tydlig information vid pensionsflytt

29.03.2015 22:45

Med hjälp av nya, enkla faktablad ska konsumenter som funderar på att flytta sin pensionsförsäkring enkelt kunna jämföra sin nuvarande försäkring med den försäkring de överväger att flytta till. Det är huvudsyftet med en ny branschrekommendation som Svensk Försäkrings styrelse har antagit. Rekommendationen kommer att träda ikraft den 1 januari 2016.
Sedan i höstas har Svensk Försäkring arbetat med att ta fram en branschrekommendation om tydlig och jämförbar information till konsumenter vid flytt av pensionsförsäkringar.


— En rekommendation är en tydlig handlingsregel om hur försäkringsbolagen ska eller bör agera på vissa områden. Enligt vår erfarenhet är det ett effektivt sätt att stärka konsumentskyddet, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring.
Avsikten är att konsumenterna ska få särskilda faktablad, som översiktligt förklarar centrala delar i pensionsförsäkringen, när de funderar på att flytta sin pensionsförsäkring. Utöver detta innehåller rekommendationen kompletteringar av den information som försäkringsbolagen redan idag ger till försäkringstagaren i exempelvis årsbeskedet. Dessutom ingår ett avsnitt om hur man ska hantera administrativa hinder mellan bolagen vid flytt, till exempel hur lång tid det får ta att genomföra en flytt. 


— Svensk Försäkring har lett arbetet som även involverat Finansinspektionen. Tillsammans med försäkringsbolagen har vi arbetat intensivt för att skapa faktablad med ett innehåll som konsumenterna lätt ska kunna ta till sig. För att säkerställa detta har bladen konsumenttestats.
Tanken är även att senare i år komplettera rekommendationen med nyckeltal som kan bidra till enklare prisjämförelser mellan olika pensionsförsäkringar. Den frågan behandlas just nu i en oberoende expertgrupp som ska leverera sin rapport i slutet av april.


— I och med sådana nyckeltal kommer ytterligare en viktig pusselbit att falla på plats för enkel och tydlig information, som kan bidra till trygga och nöjda kunder.
I höstas gav Finansinspektionen grönt ljus till branschens arbete. Inspektionen, som deltar i Svensk Försäkrings styrgrupp för projektet, kommer att följa upp det fortsatta arbetet. 
Rekommendationen kommer att träda ikraft den 1 januari 2016. Kompletteringen med nyckeltal är tänkt att beslutas i juni.