Blanketter
att ladda ner

Ansvarsförsäkring

För att få arbeta som förmedlare måste man ha en ansvarsförsäkring. Den skyddar dig som kund om vi mot förmodan skulle ge felaktig rådgivning

Allmänna villkor

Som kund till oss har vi ett grundavtal som vi följer som är lika för alla. Sedan får du ett anpassat avtal som i detalj beskriver vårt uppdrag

Förköpsinformation

Läs igenom vår förköpsinformation där du finner mycket viktig information om hur vi arbetar